flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Про встановлення чергування слідчих суддів у вихідні, неробочі та святкові дні

 

КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Красна, 5, м. Кремінна, Луганська область, 92900 Україна

тел. (06454) 3-15-08, факс (06454) 3-19-30

E-mail: inbox@km.lg.court.gov.ua

_____________________________________________________________________

 

 

                           

                                                 Н А К А З   №   23-од   

 

   30.08.2018                                                                           

 

   "Про встановлення чергування слідчих суддів у вихідні, неробочі та святкові дні"     

 

 На виконання  наданих  ст.24 ЗУ "Про судоустрій  і статус суддів" повноважень, засад використання автоматичної системи документообігу Кремінського районного суду Луганської області, з метою належної організації роботи суду з прийому та  розгляду всіх видів клопотань органів досудового розслідування та клопотань інших учасників кримінального провадження, -

 

                                                                        Н А К А З У Ю:

 

  1. Встановити чергування з прийому та розгляду всіх клопотань органів досудового розслідування клопотань органів досудового  розслідувавння клопотань та інших учасників кримінального провадження  у вихідні, неробочі або святкові дні за встановленим даним наказом графіком в телефонному режимі.
  2. Облік робочого часу слідчих суддів та працівників апарату суду встановити у відповідності з фактичним виходом на роботу у вихідний, неробочий та святковий день. За відпрацювання вихідного , неробочого та святкового дня  здійснити компенсацію за бажанням судді та працівника апарату суду відповідно до ст.107 КЗпП України.
  3. Для забезпечення ведення журналу судового засідання, оформлення копій ухвал слідчого судді разом із слідчими суддями чергування здійснюють працівники апарату суду.
  4. Для забезпечення належної реєстрації справ даної категорії, заведення обліково-статисних карток на справи встановити чергування працівників апарату суду згідно затвердженого даним наказом графіку.
  5. Затвердити наступний графік чергування та список чергових:

 

      

         субота  01 вересня  2018 року, неділя  02 вересня   2018 року;

         субота   08 вересня  2018 року, неділя 09 вересня  2018 року;

         субота   15 вересня  2018 року, неділя 16 вересня  2018 року;

          субота  22 вересня  2018 року,неділя  23 вересня   2018 року;

          субота 29 вересня  2018 року; неділя 30 вересня 2018 року.

 

 

-  приймання та розгляд клопотань правоохоронних органів здійснюється в приміщенні Кремінського районного суду Луганської області:

Слідчий суддя - Костроба Ю.Ю.  

   Відповідальна за приймання клопотань, їх реєстрацію за вхідною коресподенцією, заведення обліково-статистичних карток на справи, здійснення авторозподілу справ - консультант суду Циган Л.І..

         Відповідальна за внесення даних про робочий час слідчого судді до табелю в автоматизованій системі документообігу суду, за ведення обліку робочого часу працівників апарату суду - заступник керівника апарату суду Кушнерьова Т.П.

     Відповідальні за ведення журналу судового засідання - секретарі судового засідання Міщенко О.О.

      Відповідальна за виготовлення копій ухвал слідчого судді - помічник суддів Бацман О.А.

  1. Керівнику апарату суду Журавльовій В.В. даний наказ довести до відома відповідальних працівників апарату Кремінського районного суду Луганської області.
  2. Контроль за виконаням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Кремінського

районного суду                                                                        Є.М.Акулов