flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Кремінського районного суду Луганської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Кремінського

районного  суду

Луганської області

від 14.02.2018 № 12-од

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у

Кремінського районного суду Луганської області

 

  1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки:

1) відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки;

2) відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки;

3) відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Кремінським районним судом Луганської області ;

4) відомості про виділення будівель, споруд, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період;

5) відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки;

6) відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності та терміни його виконання за окремими показниками;

7) відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб на особливий період;

8) відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис на особливий період;

9) відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо забезпечення діяльності судів в особливий період;

10) відомості про організацію оповіщення, управління та зв’язку, порядок переведення Кремінського районного  суду на режим роботи в умовах особливого періоду;

11) дислокація, характеристика позаміських пунктів управління, організація забезпечення життєдіяльності, системи охорони та захисту позаміських пунктів управління;

12) відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку;

13) відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту й охорони суду на особливий період.

 

  1. Відомості з питань охорони державної таємниці:

1) акти перевірки стану режиму секретності в Кремінському районному суді Луганської області;

2) номенклатура посад працівників Кремінського районного  суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;

3) накази щодо забезпечення режиму секретності в Кремінському районному суду Луганської області;

4) накази з питань надання та припинення доступу до державної таємниці;

5) облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці;

6) листування з питань оформлення допуску до державної таємниці;

7) протоколи засідань експертної комісії з питань таємниць та з проведення експертизи цінності документів,у разі потреби;

8) номенклатура секретних справ;

9) акти знищення секретних документів;

10) пропозиції до висновку про обізнаність громадян у відомостях, що становлять державну таємницю;

11) акти перевірки наявності секретних документів;

12) плани роботи режимно-секретного сектору;

13) інструкції, плани, положення, правила, розроблені в режимно-секретному секторі відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939, у разі потреби;

14) листування зі Службою безпеки України й судами з питань ведення секретного діловодства, забезпечення режиму секретності та збереження державної таємниці, уразі потреби;

15) листування стосовно приведення грифів секретності у відповідність до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

16) документи з питань технічного захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 другої категорії та організації урядового зв’язку, якщо ця інформація не містить відомості, що становлять державну таємницю;

17) листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб;

18) журнали обліку секретного діловодства.

 

  1. Відомості з питань організації роботи Кремінського районного суду Луганської області:

1) внутрішня, внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки;

2) накази Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування»;

3) дисциплінарні справи державних службовців Кремінського районного суду;

4) документи Кремінського районного  суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій, у тому числі міжнародних організацій, іноземних партнерів;

5) документи нормативно-правового характеру, які опрацьовуються працівниками Кремінського районного  суду та мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю, а також проекти таких нормативно-правових актів, що розробляються працівниками Кремінського районного  суду;

6) договори та документи претензійно-позовного характеру, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування», крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю;

7) документи з питань технічного захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 четвертої категорії.

  1. Особові справи керівництва суду, суддів та працівників апарату суду.

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання комісії з питань

роботи із службовою інформацією

Кремінського районного суду

Луганської області

від 14.02.2018 № 3