flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Положення про організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату
Кремінського
 районного суду

від  09 січня  2017  року № 14-од

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту

Кремінського районного суду Луганської  області

 

1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок організаційного забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Кремінського районного суду Луганської  області (далі – Суд).

1.2. Положення інформаційного наповнення офіційного Веб-сайту Суду у складі Веб-порталу «Судова влада України», визначає процедуру внесення, перевірки та опублікування інформації на офіційному Веб-сайті Суду в глобальній мережі передачі даних INTERNET.

Метою здійснення інформаційного наповнення веб-сайті є забезпечення гласності та відкритості діяльності Суду та забезпечення прозорості у роботі.

1.3. Терміни вживаються в Положенні в такому значенні:

веб-портал – сукупність апаратних та програмних засобів ДСА України з унікальною адресою у глобальній мережі передачі даних INTERNET разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні ДСА України і забезпечують користувачам доступ до цих інформаційних ресурсів та надання інших інформаційних послуг через мережу INTERNET;

веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у Мережі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно, або відповідний об'єкт на веб-порталі, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо);

розділ веб-сайту – сторінка, або декілька сторінок веб-сайту, яка (і) містять інформацію згідно із затвердженою структурою;

виконавець – відповідальний працівник відповідальний за наповнення розділу веб-сайту. Виконавець несе відповідальність за якість і своєчасність підготовки, достовірність матеріалів, передбачених Регламентом;

1.4. Веб-сайт є офіційним засобом публікації інформації про діяльність Суду в мережі INTERNET, у зв'язку із чим до нього повинні застосовуватися такі ж обмеження та контроль щодо суті й форми представлення інформації, як і до друкованих видань. Публікуватись на веб-сайті може офіційна інформація, що не містить відомостей з обмеженим доступом.

У разі розміщення на веб-сайт інформації, отриманої з інших веб-сайтів мережі INTERNET, засобів масової інформації тощо обов'язково зазначаються джерела такої інформації (в т. ч. і повний шлях до джерела інформації в мережі INTERNET, засобів масової інформації тощо).

1.5. Інформація, призначена для інформаційного наповнення Веб-сайту, має надходити лише від виконавця.

2. Інформаційне наповнення Веб-сайту.

2.1. Підготовку інформації для розміщення на веб-сайті здійснюють відповідальний працівник Суду.

2.2. У разі наявності інформації для розміщення на Веб-сайті, виконавець за погодженням із керівником апарату Суду, готує подання про її розміщення на Веб-сайті (далі – подання), керівник апарату суду здійснює перевірку та редагування наданої інформації протягом 2 робочих днів.

Після перевірки та редагування надана інформація передається виконавцеві.

2.3. За наповнення окремих розділів Веб-сайту можуть бути відповідальні кілька працівників. У цьому випадку відповідальність за виконання конкретного розділу (підрозділу, пункту) Веб-сайту несе працівник, який є виконавцем заходу або відповідне питання належить до його компетенції.

Виконавець погоджує інформацію для розміщення на Веб-сайті, передбачену поданням, з іншими працівниками у разі, якщо таке погодження передбачено нормативними актами Суду або належить до компетенції цих працівників та обов'язково з координатором (якщо такий є).

2.4. Після погодження тексту інформації, виконавець подає її на розгляд керівнику апарату Суду, який контролює інформаційне наповнення Веб-сайту, для прийняття остаточного рішення.

2.5.Виконавець розміщує подані матеріали на Веб-сайті не пізніше двох робочих днів після їх подання.

2.6.Виконавцеві забороняється без погодження із керівником апарату суду розміщення на Веб-сайті текстів та матеріалів.

2.7. Матеріали подаються виконавцем керівнику апарату в електронному вигляді в супроводі подання на розміщення інформації на Веб-сайті. Виконавець несе відповідальність за тотожність текстів, що подаються керівнику апарату в електронному вигляді.

2.8. Матеріали, що подаються до розміщення на Веб-сайті, повинні мати такі складові:

назва розділу/підрозділу Веб-сайту; заголовок повідомлення; зміст повідомлення (у разі необхідності); обґрунтування необхідності розміщення;

текст повідомлення (якщо інформація, що необхідно розмістити, має великі обсяги подається у вигляді додатків);

назви файлів;

розмір, дата та час створення.

2.8.1. У текстах повідомлень гіперпосилання на додатки (у випадку їх наявності) повинні бути виділені жирним шрифтом синього кольору.

2.8.2. Текст повідомлення повинен бути відформатований та поданий шрифтом Verdana 9pt, також повинні бути відступи в абзацах.

2.8.3. Файл повідомлення повинен мати тип «Веб-сторінка з фільтром» (збережені за допомогою текстового процесору Microsoft Word) або простий HTML формат.

2.8.4. Додатки, на які здійснюються гіперпосилання, подаються у форматі DOC, XLS тощо із зазначенням формату розміщення на сайті (DOC, XLS або PDF).

2.9. У назвах файлів допускаються тільки цифри, латинські літери та знак підкреслення.

2.10. Подання інформації працівниками апарату суду для опублікування на Веб-сайті здійснюється в електронному вигляді через внутрішню мережу (мережу INTERNET) або, в разі неможливості використання мережі, на дискетах або інших електронних носіях.

2.11. Після розміщення матеріалів, поданих виконавцями для розміщення на Веб-сайті,керівник апарату робить відповідну відмітку про дату розміщення в поданні.

2.12. Після розміщення інформації на Веб-сайті подання зберігається. Копія інформації зберігається керівником апарату в електронному архіві Веб-сайту, упорядкованому за датами розміщення на ньому. Копія інформації з відміткою керівника про дату розміщення зберігається у працівника, який надав інформацію для розміщення на Веб-сайті.

2.13. Електронні звернення до Суду можуть не розглядатися за рішенням керівника апарату Суду, що відповідно до розподілу обов'язків здійснює керівництво та взаємодіє з засобами масової інформації, якщо вони містять нецензурні вирази, не мають сенсу або не відносяться до компетенції Суду.

3. Терміни подання підрозділами інформації для розміщення на Веб-сайті:

3.1. Офіційна хроніка та новини – за наявністю.

3.2. Анонси зустрічей і візитів (міжнародних і місцевих) та інших подій – відразу після підготовки, не пізніше, ніж за один робочий день до заходу.

3.3. Прес-релізи – не пізніше двох днів після події, якій присвячено прес-реліз.

3.4. Офіційні повідомлення й заяви – не пізніше одного дня з моменту оприлюднення заяви.

3.5. Інтерв'ю і виступи керівників – не пізніше 3-х робочих днів після інтерв'ю.

3.6. Статистичні та аналітичні матеріали – у визначені для відповідних матеріалів терміни.

3.7. Усі інші матеріали – відразу після підготовки.

4. Технічне супроводження Веб-сайту:

4.1.Технічне супроводження Веб-сайту здійснює головний спеціаліст з інформаційних технологій Суду або інша особа, призначена наказом керівника апарату суду.

4.2. Головний спеціаліст з інформаційних технологій Суду або відповідальна особа регулярно проводить резервне копіювання інформації з метою зменшення негативних наслідків збоїв.

4.3. У разі збоїв в роботі програмно-апаратних засобів головний спеціаліст з інформаційних технологій Суду вживає заходів щодо своєчасної їх ліквідації.